หน้าแรก เกี่ยวกับเรา จองตั๋ว/เช่ารถ ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
3 วัน 2 คืน           xx,xxx บาท     (เพิ่มเติม) ติดต่อ : +66 86 344 6872
(คุณภานุมาส)
กรุงเทพ - สิงคโปร์ - กรุงเทพ
วันแรก (วันที่ 1 ) กรุงเทพ - สิงคโปร์


ช่วงบ่าย


ช่วงเย็น

ทุกท่านพร้อมเพรียงกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

ถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (Changi Airport) โดยสวัสดิภาพ (เวลาประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่งโมง)

นำทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวมันไก่ Boon Tong Kee ที่ขึ้นชื่อ หรือ ร้าน Swee Kee

นำทุกท่านนมัสการขอพร ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Imm Temple) , สวนเมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล (Merlion) และ สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าว Marina Bay

นำทุกท่านรับประทานอาหารเย็น เมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดของสิงคโปร์ ปูลาดพริก , พริกไทยดำ ที่ร้าน Grouper King Seafood Restaurant หรือร้าน HOS

จากนั้นเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สอง สิงคโปร์09:30


19:00

รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านเที่ยวชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studio) สวนสนุกแห่งใหม่ในเครือบริษัทยูนิเวอร์แซล พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีน จากนั้นเดินทางกลับพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ สาม สิงคโปร์ - กรุงเทพ09:00


12:30

รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ โรงแรมที่พัก, เช็คเอาท์

พาชมย่านไชน่าทาวน์ , นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (Buddha Tooth Relic Temple), น้ำพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth), ชุมชนชาวอินเดีย (Little India)

นำทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน อาหารพารานากัน (Peranakan Cuisine) หรือ อาหาร บักกุ๊ดเต๋ (bakuteh) จากนั้นให้ทุกท่านได้ช็อปปิ้งพักผ่อนตามอัธยาศัย พอสมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สิ้นสุดโปรแกรม

SRI LANKAN HOLIDAYS
OFFICIAL GROUND OPERATOR
IN THAILAND


จำนวนผู้เยี่ยมชม

บริษัท อากัช เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด, อาร์เค บีซ เซนเตอร์, 36/12 เลียบทางด่วน ถนนมอร์เตอร์เวย์
แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. : +66 2171 7959 / +66 2171 7945, แฟกซ์ : +66 2171 7946 / สายด่วน : +66 86 344 6872
อีเมล: info@aakashasia.com

ออฟฟิศ :

ประเทศไทย
|
มาเลเซีย
|
ศรีลังกา
|
กัมพูชา
|
เนปาล
|
มัลดีฟส์